Commecom - Terence Tengker Site

0

Magento hide or remove Delete Customer button in admin

For a customer we had to hide or remove the Delete customer button for non administrators. Just to avoid that CMS users could delete customers by accident. This is done by extending the Mage_Adminhtml_Block_Customer_Edit clas...

0

Regeerakkoord Rutte III

Ik ben totaal niet politiek aktief, eerder politiek inactief. Ik ben geen lid van een politieke partij, ik bezoek geen bijeenkomsten van een politieke partij en ik ben nooit aanwezig bij politiek getinte demonstraties...

0

Magento import product images not showing up (solved)

I imported products with the standard product import functionality System -> Import/Export -> Import The products imported well but images didn’t. After some investigation we found out that it was due to missing columns...

0

Turnkey Linux Magento install with Redis

For a customer we need a fast webserver which we can completely configure to run Magento smoothly. We have chosen a Turnkeylinux Magento installlation with hosting provider YourHosting in the Netherlands. The unmanaged server...

0

Wie liked mijn Facebook pagina?

Van diverse bezoekers de vraag gekregen waar je een overzicht kan zien van de personen die je Facebook pagina liken / leuk vinden. Voorheen kon je die snel zien door op het aantal Likes...

0

Bulk update Magento attributen

Als je attributen gebruikt kan je die instellen voor het hele systeem (Global), per website of per winkelzicht (store). Er is geen functie om een groot aantal artikelen het vinkje “winkelzicht” aan of uit...

0

Magento group attributes on product page

For a Magento project I was looking for a way to group the attributes so the visitor can view the ‘Product features’ and ‘Technical features’ grouped together. The project involves the Magento Connector by...